İSTEMEDEN OLDU

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İSTEMEDEN OLDU

18 ya??ndayken benden 2 ya? büyük bir k?z ile ç?k?yordum.ad? esrayd? kumral dolgun ama ?i?man deyildi ince beli vard? 80 60 110 ölçülerine yak?n 170 cm boyunda bir k?zd? .S?kl?kla evine gidip tv seyreder öpü?ür evde kimse yoksa sevi?irdik.bir süre sonra k?z bana mast?r?basyon yapmaya a?z?na almaya ba?lad? bende onun bakire oldu?unu bildiyimden üstten kayd?rma yapmaya f?rça çekmeye ba?lam??t?m .bir gün yine evde kimse yokken sevi?meye ba?lad?k ben onu yalarken o da benim sikim yal?yordu.sonra koltukta üstüme ç?kt? ve gidip gelmeye ba?lad? bende zevk al?yordum fakat girmek içinde can at?yordum.memelerini emdikçe ç?lg?nlar gibi üzerimde gitgel yapmaya ba?lad? bir süre sonra onu alt?ma ald?m hem memelerini ok?uyor öpüyordum hemde elim le tutu?um sikim am?na sürtüyordum.Memeleri asl?nda ufakt? ama çok diri ve güzeldi emmekten uçlar?n? kocaman yapm??t?m.bir süre sonra ben itti ve arkas?n? döndü ve bana sar?l dedi sar?ld?m ve ok?amaya devam ettim.poposunu sikime sürtmeye ve bast?rmaya ba?lad? sikim bir am?na bir götüne sürtünüyordu am?n?n ?slakl??? götünede bula?m??t? kendi eli ile am?n? ok?uyordu.bir süre sonra götünün üstündeyken sikimi iyice kendini itti ve bir anda götüne girdim inan?lmaz dard? fakat am?n?n ?slakl??? ve benden gelen s?v?lar ile aç?lm??t? götü bir süre durdum sonra yava?ça girip ç?kmaya ba?lad?m.çok dard? sikimi s?ms?k? kavr?yordu hafif kaygand? . Müthi? bir zevkti sonunda haftalard?r sevi?tiyim k?z?n s?ms?k? götünün içindeydim yava? yava? sikerken bir anda a??r? zevk ile bo?ald?m hiç bu kadar menim gelmemi?ti.ama ne bana nede ona yetmemi?ti hala alt?mda gitgel yap?yordu ilk kez bir k?z?n ters ili?k**en zevk ald???n? hissettim evet o bundan zevk alm??t? sonra banyoya gitti ve geri geldi ho?land?nm? diye sordu evet çok deyince tekrar sevi?meye ba?lad?k ve bu sefer göttüne girip dakikalarca siktim belki üç defa orgaz?m oldu
ben arkas?nda durup sikerken götünü o kumanday? ele alm?? gitgel yap?yordu .
daha sonra ili?kimiz 3 ay sürdü ve her sevi?mesinde doyas?ya götünü siktim.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın